Képviselő-testület

Táborfalva Község 2014-ben megválasztott Polgármestere és Képviselõtestülete

 

 

Balról: Szagri László, Kiss Eszter, Halupka Miklós, Tóth Bertalan (polgármester), Birinyi András (alpolgármester), Nagy András, Polyák Csaba


Bizottságok

Pénzügyi Bizottság: Halupka Miklós (elnök), Nagy András, Kiss Eszter, Vásáreczki Katalin (külsős tag), Sevecsek Péter (külsős tag)

Szociális Bizottság balról): Szagri László (elnök), Halupka Miklós, Polyák Csaba, Szabó Mária (külsős tag), Horváth Béla (külsős tag)


TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2018. ÉVI MUNKATERVE

 

Február  20.  1.) Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megállapítása.

                           2.) 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

                           3.) Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása.

                           4.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.

                           5.) Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

                           6.) Óvodai beiratkozás és a nyári zárva tartás idejének meghatározása

                                                                       

Március 15.     Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

 

Március 19.     Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra

 

Március 27.  1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi munkájáról

                      2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása.

                      3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről

                                                                                                                                

Április 24.      1.) Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2017. évi

                            belső ellenőrzés végrehajtásáról.

                       2.) 2018. évi költségvetési rendelet módosítása- szükség esetén.

                       3.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

                       4.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról.            

                       5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.                                                                                                             

 

Május  19.       Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep

 

Május 29.       1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások megvitatása.

                        2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről.

                        3.) TÜF Kft tájékoztatója a 2017. évi működéséről, 2018 évi tervekről.

                        4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről.

                       

 

Június 26.      1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási

                              feladatok ellátásáról.

                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2017/2018-as nevelési évben végzett

                            tevékenységéről, a 2018/2019-es nevelési év indulásáról.

                            Óvodai csoportszámok meghatározása a 2018/2019-es nevelési évre.

                                                                                  

Szeptember 25.   1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2017/2018-as

                                tanévben végzett tevékenységéről , a 2018/2019-es tanév indulásáról.

                             2.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről.

                             3.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról, a 2018.

                                  évi költségvetési rendelet módosítása.

                              4.) Önkormányzat szociális rendelete szerinti karácsonyi támogatások

                                  megállapítása.       

 

                     

Október 19         Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési és iskolai rendezvény)

 

Október 30.        1.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról (Jókai Mór

                                  Művelődési Ház, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár).

                             2.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról. 

                           

November 27.     1.) 2019. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek

                                 módosítása.

                             2.) 2019. évi költségvetés előkészítése

                             3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

                             4.) Bizottságok beszámolója a 2018. évi tevékenységükről, átruházott

                                 hatáskörben tett intézkedéseikről.

                            5.) Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság működéséről.