-->

Képviselő-testület

Táborfalva Község 2014-ben megválasztott Polgármestere és Képviselõtestülete

 

 

Balról: Szagri László, Kiss Eszter, Halupka Miklós, Tóth Bertalan (polgármester), Birinyi András (alpolgármester), Nagy András, Polyák Csaba


Bizottságok

Pénzügyi Bizottság: Halupka Miklós (elnök), Nagy András, Kiss Eszter, Vásáreczki Katalin (külsős tag), Sevecsek Péter (külsős tag)

Szociális Bizottság balról): Szagri László (elnök), Halupka Miklós, Polyák Csaba, Szabó Mária (külsős tag), Horváth Béla (külsős tag)


TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2019. ÉVI MUNKATERVE

 

Február 19.  1.) Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megállapítása.

                           2.) 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.

                           3.) Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása.

                           4.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.

                           5.) Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

                           6.) Óvodai beiratkozás és a nyári zárva tartás idejének meghatározása

                                                                       

Március 15.     Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

 

Március 26.  1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi munkájáról

                      2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása.

                      3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről

                                                                                                                                

Április 30.      1.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2018. évi

                            belső ellenőrzés végrehajtásáról.

                       2.) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

                       3.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

                       4.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról.            

                       5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.                                                                                                             

 

Május 06.     Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra

 

Május 28.       1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások megvitatása.

                        2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről.

                        3.) TÜF Kft tájékoztatója a 2018. évi működéséről, 2019 évi tervekről.

                        4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről.

 

 Június 08.       Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep

                      

Június 25.      1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási

                              feladatok ellátásáról.

                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2018/2019-es nevelési évben végzett

                            tevékenységéről, a 2019/2020-as nevelési év indulásáról.

                            Óvodai csoportszámok meghatározása a 2019/2020-as nevelési évre.

                                                                                                        

Szeptember 24.   1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2018/2019-es

                                tanévben végzett tevékenységéről , a 2019/2020-as tanév indulásáról.

                             2.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről.

                             3.) Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról, a 2019.

                                  évi költségvetési rendelet módosítása.

                            4.) Bizottságok beszámolója a 2019. évi tevékenységükről, átruházott

                               hatáskörbe tett intézkedésükről.

                          5.)  Képviselő-testület 5 éves munkájának értékelése

     

 

Táborfalva, 2019.02.13..

 

 

                                                                                                          Tóth Bertalan

                                                                                                          polgármester