-->

Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség 2019-ben megválasztott Polgármestere és Képviselõtestülete

 

Szagri László †, Kiss Eszter, Polyák Csaba, Halupka Miklós, Nagy Andrásné (polgármester), Birinyi András (alpolgármester), Nagy András.

A Helyi Választási Bizottság 1/2021. (V.11) határozata értelmében Szagri László települési önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot a Táborfalva település egyéni listáján a következő legtöbb érvényes szavazatot (444) elért Bernát István Jánosné függelten jelölt részére adja ki.


Bizottságok

Pénzügyi Bizottság: Halupka Miklós (elnök), Polyák Csaba, Kiss Eszter, Sevecsek Péter (külsős tag), Füzy András (külsős tag)

Szociális Bizottság: Nagy András (elnök), Kiss Eszter, Bernát István Jánosné, Doricsák Ildikó (külsős tag), Horváth Béla (külsős tag)


TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2022. ÉVI MUNKATERVE

 

Február 22.      1.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.

                           2.) Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása

                         3.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.

                           4.) Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

                           5.) Óvodai és bölcsődei beiratkozás és a nyári zárva tartás idejének meghatározása.

                           6.) Polgármesteri hivatalban igazgatási szünet meghatározása

                           7.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

                                                                      

Március 11   .     Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

Március 29.  1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi munkájáról

                       2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása

                       3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről

                       4.) TÜF Kft működésének megtárgyalása

                       5.) Szociális intézmény vezetésére  kiírt pályázat elbírálása 

                       6.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

                       7.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde átszervezése 

                      

                                                                                                                                              

Április 26.      1.) .) Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2021. évi

                            belső ellenőrzés végrehajtásáról.

                       2.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

                       3.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról

                       4.)  Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021.évi

                             működéséről

                       5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.

 

Május 31.       1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások megvitatása.

                        2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről

                        3.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról.

                        4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről

                        5.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok

                             elbírálása

 

Június 4.      Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep/Falunap           

Június 28.      1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási

                              feladatok ellátásáról.

                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évben végzett

                            tevékenységéről, a 2022/2023-as nevelési év indulásáról.

                            Óvodai csoportszámok meghatározása a 2022/2023-es nevelési évre.

                         3.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.

                         4.) Szociális célú tűzifa támogatása iránti kérelem benyújtása

                         5.) Önkormányzati rendelet szerinti időseket és gyermekeket érintő önkormányzati          

                             támogatások megállapítása

                                                                                                       

 

Szeptember 20.   Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra

 

Szeptember 27.   1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2021/2022-es

                                tanévben végzett tevékenységéről , a 2022/2023-as tanév indulásáról.

                             2.) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról, költségvetési rendelet

                                  módosítása

                             3.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről.

                             4.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

 

Október 4.            Idősek napi rendezvény                        

Október 21.         Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési és iskolai rendezvény)

 

Október 25.        1.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról. 

                             2.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról (Jókai Mór

                              Közösségi Színtér, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár).

                           

November 29.     1.) 2023. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek

                                 módosítása.

                             2.) 2023. évi költségvetés előkészítése

                             3.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső ellenőr megbízása.

                             4.) Bizottságok beszámolója a 2022. évi tevékenységükről, átruházott

                                 hatáskörben tett intézkedéseikről

                             5.) Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság működéséről.

                             6.) Tájékoztató a 2022. évi népszámlálási feladatok ellátásáról.

                             7.) 2023 évi munkaterv elfogadása.

                            

                                                                                       

 

 

Táborfalva, 2022.02.15.

 

 

                                                                                                          Nagy Andrásné

                                                                                                             polgármester  

 

 

                                                                                                          Nagy Andrásné

                                                                                                             polgármester