-->

Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség 2019-ben megválasztott Polgármestere és Képviselõtestülete

 

 

Balról: Szagri László, Kiss Eszter, Polyák Csaba, Halupka Miklós, Nagy Andrásné (polgármester), Birinyi András (alpolgármester), Nagy András.


Bizottságok

Pénzügyi Bizottság: Halupka Miklós (elnök), Polyák Csaba, Kiss Eszter, Sevecsek Péter (külsős tag), Füzy András (külsős tag)

Szociális Bizottság: Szagri László (elnök), Kiss Eszter, Nagy András, Doricsák Ildikó (külsős tag), Horváth Béla (külsős tag)


TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2020. ÉVI MUNKATERVE

 

Február 18.      1.) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.

                           2.) Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása

                           3.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.

                           4.) Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

                           5.) Óvodai beiratkozás és a nyári zárva tartás idejének meghatározása.

                           6.) Polgármesteri hivatalban igazgatási szünet meghatározása .

                                                                      

Március 13.     Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

 

Március 31.  1.) .) Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2019. évi

                            belső ellenőrzés végrehajtásáról.

                        2.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

                        3.) Helyi rendeletek felülvizsgálata

                        4.)Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról

                        5.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása

                        6.) TÜF Kft 2019.évről szóló beszámolója, mérleg és eredmény kimutatása, a 2020.

                            évi üzleti terv elfogadása

                       7.) Képviselő-testület 2020-2024. évre szóló Gazdasági Programjának

                         meghatározása.

                                                                                                                              

Április 28.    1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről.

                       2.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

                       3.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról (Jókai Mór

                                  Közösségi Színtér, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár).

                       4.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról.

                       5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.

                       6.) Társult Önkormányzatok Esély Szociális Szolgálatában lévő tagság felülvizsgálata                                                                                                           

 

Május 18.     Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra

 

Május 26.      1.) Közvilágítás korszerűsítésről hozott határozat felülvizsgálata

                        2.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások megvitatása.

                        3.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről

                        4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről.

 

Május 30.      Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep/Falunap

                     

Június 30.    1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási

                              feladatok ellátásáról.

                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2019/2020-as nevelési évben végzett

                            tevékenységéről, a 2020/2021-as nevelési év indulásáról.

                            Óvodai csoportszámok meghatározása a 2020/2021-es nevelési évre.

                        3.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.

                                                                                                        

Szeptember 29.   1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2019/2020-as

                                tanévben végzett tevékenységéről , a 2020/2021-es tanév indulásáról.

                                2.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről.

                                3.) Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról, a 2020.

                                  évi költségvetési rendelet módosítása.

                           

Október 22.         Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési és iskolai rendezvény)

 

Október 27.        1.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról. 

                              2 .) A bölcsőde működési formájának meghatározása.

                           

November 24.     1.) 2021. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek

                                 módosítása.

                               2.) 2021. évi költségvetés előkészítése

                               3.) 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső ellenőr megbízása.

                               4.) Bizottságok beszámolója a 2020. évi tevékenységükről, átruházott

                                 hatáskörben tett intézkedéseikről.

                               5.) Polgármesteri beszámoló a társulásban végzett tevékenységről.

                               6.) Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság működéséről.

                            

Táborfalva, 2020. február 11.

 

 

                                                                                                          Nagy Andrásné

                                                                                                             polgármester