Táborfalvai MOZAIK

 


Táborfalvai MOZAIK - Táborfalva közéleti lapja
Megjelenik: havonta 500 példányban
Felelõs szerkesztõ: Fekete Gyula
E-mail: taborfalvaimozaik@gmail.com
Felelõs kiadó: Táborfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala