Tüdőszűrés

ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL

 

Értesítjük Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. évben a tüdőszűrő vizsgálat ideje és helye a következő:

 

IDEJE: május 10-től május 20-ig

 

Hétfőn:         12.00-17:45

Kedden:        08:15-13:45

Szerdán:        12.00-17:45

Csütörtökön: 08:15-13:45

Pénteken:      08:15-13:45

 

Helye: Jókai Mór Művelődési Ház

Táborfalva, Köztársaság tér 2.

A TÜDŐSZŰRŐ A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.

 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.  A befizetés szűrőállomáson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői belegyező nyilatkozat szükséges.  A törvény által kötelezettek részére a vizsgálat ingyenes.

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, előző évi tüdőszűrő igazolást!

Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató

Katasztrófavédelmi igazgatóság a kéményseprési feladatok
ellátásáról az alábbi lakossági tájékoztatót adja ki:

 

Kutyaiskola

Háziorvosi ellátás

Lakossági tájékoztató

Értesítem Táborfalva lakosait, hogy önkormányzatunk helyettesítési szerződést kötött dr. Bajmóczy Géza háziorvossal községünk háziorvosi feladatinak ellátására.

 

Rendelési idő:

hétfő: 11-17

kedd: 8-14

Szerda: 11-17

Csütörtök: 8-14

Péntek: 8-14   óráig.

 

                                                Tóth Bertalan

                                                polgármester

Hulladékszállítással kapcsolatos információk 2019

Részletek a letölthető fájlban olvashatók.

 

Tájékoztató

Tisztelt Címzettek!

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy társaságunk a közeljövőben lecseréli a közszolgáltatás keretében 60-80 literes kukát fizető ügyfelek edényeit. Azok az érintett ügyfelek akik a kisebb űrméretű edények után fizetik meg a hulladékdíjat, fizikailag is a megfelelő méretű edényt kapják meg. Az edénycserék a szolgáltatás napján, ürítés után fognak megtörténni az érintett településeken az alábbiak szerint:

Település

80 l-es edény

60 l-es edény

Inárcs

x

x

Tatárszentgyörgy

x

x

Hernád

x

 

Újlengyel

x

 

Táborfalva

x

 

Újhartyán

x

 

Pusztavacs

x

 

(80 l-es edény minden településen, 60 l-es edény Inárcs és Tatárszentgyörgy településeken)

 Érintett Ügyfelek Társaságunktól külön értesítést az edénycseréről nem kapnak.

 

Kérném a fentiek tudomásul vételét!

 

Üdvözlettel:

Volenszki József – ügyvezető

NHSZ Dabas Kft.

Kutak fennmaradási engedélyezése

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az országgyűlés módosította a kutak fennmaradási engedélyének benyújtási határidejét.  Az  elfogadott törvénymódosítása során : mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020. december 31-ig kérelmezi.

 

Kormányzati szándék , hogy az újonnan létesítendő kutak engedélyezése, valamint a már meglévő illegális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb folyamat legyen.

Javaslom, hogy akinek bejelentetlen kútja van, egyelőre várjon a fennmaradási engedélyezési eljárás megindításával, mivel a jövő év első félévében várható, hogy újonnan szabályozzák  majd a bejelentés eljárási rendjét.  

 

Amennyiben az eljárással kapcsolatban megjelenik az új rendelet, úgy arról széleskörűen tájékoztatjuk a lakosságot.

 

Kundra Erika, jegyző

Megkezdődik a Német dűlő felújítása

Tisztelt Táborfalvi Lakosok!

Tájékoztatom az itt élőket, hogy megkezdődik a Német dűlő felújítása. A döntő részben pályázati támogatásból megvalósuló beruházás során egy 3,5 m szélességű mart aszfaltos út épül, mely alatt több rétegű, megfelelő teherbírású útalap lesz. Egyik oldalán vízelvezető árkok kerülnek kialakításra. Az út nyomvonalának geodéziai kimérése megtörtént. Az elmúlt évtizedekben a ténylegesen használt út eltávolodott a hivatalos nyomvonaltól. Ezt most rendezzük, az út visszakerül a térképeken jelölt hivatalos helyére. A szükséges fakivágások, gallyazások, cserjeirtások, földmunkák csak az út nyomvonalát érintik, magántulajdonon nem történnek munkálatok. Az utak melletti tulajdonosok kötelezettsége lenne megakadályozni, hogy területeikről a növényzet benőjön az útszelvénybe és ott akadályozza a forgalmat. Ezt a feladatot most a Német dűlőn a kivitelező elvégzi, de a későbbiekben ez a kötelezettség továbbra is a tulajdonosokat terheli!

A kivitelezés okozhat kellemetlenségeket az ott lakóknak, közlekedőknek, de úgy gondolom az eredmény jóval több örömöt fog okozni!

Megértésüket előre is köszönjük!

 

Tóth Bertalan, polgármester

Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztató Változásról

Az Illeték törvény (1990. évi XCIII tv.) változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes.

Továbbra is illetékmentes:
a családi állapot változásából eredőnévváltozás miatt indult eljárás
az eltulajdonított okmányokpótlására irányuló eljárás
a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és lakcím igazolványának kiállítása

dr. Garajszki Gábor
járási hivatalvezető


Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója  a KRESZ-tanfolyam vizsgadíjáról

A 2017. július 01. napján hatályba lépő, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I. sz. vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. Pályázat beadási határideje: 2018. május 31.

 

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára