Honvédelmi tábor

2014. augusztus 8-án sikeresen zárult a KatonaSuli Program keretein belül megrendezésre került kéthetes Honvédelmi tábor az ARB táborfalvai bázisán.

Nem kis feladatot jelentett különböző korosztályhoz tartozó gyerekek egész napos foglakoztatása, érdeklődésük fenntartása.

Minden reggel egy kis tornával, sorversennyel kezdődött, így kellően éhes hassal ülhettek a reggeliző asztalhoz.

 

A Táborfalva Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy Táborfalva településen

 

Polgármesterjelölt állításához 82 fő

Egyéni listás jelölt állításához 28 fő

 

választópolgár ajánlása szükséges.

 

Álláspályázat

Táborfalvai Polgármesteri Hivatal

                       a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Táborfalvai Polgármesteri Hivatal
 

pénzügyi ügyintéző  munkakör betöltésére.

Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről

         Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  Táborfalva településen térfigyelő kamera rendszer üzemel.

 

A térfigyelő rendszer összesen 12 db kamerából áll. A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, az ide látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

 

 

 

 

Ifjúsági Park Megnyitó Ünnepség

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tisztelt Ügyfeleink!

                              

                            Tájékoztatom Önöket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                                    a 14/2014.(III. 17.) határozatával

 

augusztus 18-tól  – augusztus 23-ig

 

igazgatási szüntetet rendelt  el a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyintézés szünetel, az ügyfélszolgálati irodán kizárólag ügyeletet tartunk. A kérelmek, hiánypótlások, egyéb beadványok átadásán valamint a halálesetek anyakönyvezésén kívül egyéb ügyek intézésére nem lesz lehetőségük.

          

 

 Kundra Erika

    jegyző

 

 

Ifjúsági park megnyitása!

Mint azt az arra járók észrevehették, elkészült a Kiserdőben az ifjúsági park. Műszaki átadása megtörtént. Hivatalos átadó ünnepsége augusztus 15-én pénteken 16 órakor lesz. Pogácsás Tibor államtitkár úr, választókerületünk országgyülési képviselője fogja ünnepélyes keretek között felavatni a létesítményt. Addig is, augusztus 4-én 8 órától próbaüzemként használható a park. Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztató táblát és tartsa be az azon szereplő utasításokat. Balesetek elkerülése, a rongálások megelőzése érdekében szigorúan vesszük a szabályok betartását! Kívánunk minden odalátogatónak kellemes időtöltést!

SEGÍTSÉG Áramszámla kifizetéséhez!

SEGÍTSÉG Áramszámla kifizetéséhez!

A Magyar Máltai Szeretetszolgát  és az EDF DÉMÁSZ  hátralékkezelő programja hátrányos helyzetű  családoknak, hátralékos vagy már kikapacsolt fogyasztóknak.

<!--break-->
<!--break-->
!--break--

Az áramdíjfizetést támogató  pályázatról néhány fontos információ:

<!--break-->
<!--break-->
<!--break-->
<!--break-->
A <!--break--

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a földtulajdonos, földhasználó, kül-és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.

A megjelölt időpont után:

- külterületen a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága

- belterületen a önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtható.

Táborfalván a belterületi ingatlanok művelésének és gyomok elleni védekezésének betartását a Polgármesteri Hivatal első alkalommal, hivatalból 2014. július 14-től   helyszíni szemle megtartásával ellenőrzi, és ezt követően  folyamatos ellenőrzést végez !

Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves területeket, ingatlanokat az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: (29) 382-028

A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki.

A növényvédelmi bírság legkisebb összege 15.000 Ft.  A bírság mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.  Egyéb allergén gyomnövény esetében 5.000 Ft-tól  500.000 Ft-ig terjedő eljárási bírság szabató ki.

A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.

Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost és földhasználót, hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében végezzék el a földterületek és az ingatlanok előtti közterületek gyommentesítését, ápolását.

Kundra Erika - jegyző

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára