Március 15-i megemlékezés

Tisztelt Táborfalvai Lakosok!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2018. március 15-én 10 órakor tartja ünnepi megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Az ünnepi műsorra a Művelődési Házban kerül sor a Csurgay Franciska Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. Ezt követi a koszorúzás a parkban lévő kopjafáknál.

Minden érdeklődőt tisztelettel várok az ünnepi rendezvényre!
 

Tóth Bertalan
polgármester
 

Közmeghallgatás

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 19-én (hétfő )

17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.

 

A közmeghallgatást követően a képviselők fogadóórát tartanak.   A fogadóórán polgáraink bármelyik képviselőt külön-külön megkeresheti problémáival, javaslataival, észrevételeivel.

 

Közmeghallgatás és fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal  - díszterem.

Tájékoztató a helyi egészségügyi ellátást érintő változásokról

Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a táborfalvai egészségügyi ellátásban, 2018 januárjában az alábbi változásokra kerül sor:

 

  1. Betöltésre került a 2. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisa, dr. Erdős Gábor orvos személyében. Doktor úr január 2-től vette át a körzethez tartozó lakosok ellátását. Asszisztense Máriás Mihályné, akinek személye már ismert a körzet betegei előtt. /Dr. Erdős Gábor bemutatkozását a Mozaik januári számában, illetve honlapunkon olvashatják/

 

  1. Mindkét körzetet és a fogászatot érintő változás, hogy január 15-dikével megkezdődik az orvosi rendelő felújítása. A beruházás idejére szükségessé vált a háziorvosi rendelésnek és a fogászati rendelésnek más helyet biztosítani.

 

Háziorvosi rendelések 2018. január 15. napjától a Jókai Mór Művelődési Ház termében (un: tükrös terem) lesznek. A váróterem a művelődési ház előterében kerül kialakításra.  A körzetek rendelési idejét a változás nem érinti! (Telefonon elérhető a 29/382-029-es számon)

 

Fogászati rendelést a speciális fogászati eszközök áttelepítésének nehézségei miatt sajnos nem tudjuk helyben biztosítani. Pusztavacs Község Önkormányzata biztosítja részünkre a fogászati rendelőjét, így lakosaink fogászati ellátása a felújítás idejében,

2018. január 15-től a pusztavacsi fogászati rendelőben (Pusztavacs, Béke tér 10sz.) lesz.

A rendelési idő megegyezik a Táborfalvival. (Rendelés: Hétfő és csütörtök 14-18.30, kedd és szerda 08-12)                                                   . 

A keddi és csütörtöki fogászati rendelésre önkormányzatunk vállalja azoknak a betegeknek a szállítását, akiknek sürgősségi ellátásra van szükségük és gépjárművel nem rendelkeznek. Az igényeket telefonon vagy személyesen kell jelezni a rendelésen való megjelenés előtti napon 15 óráig a 29-382-028-as telefonszámon, illetve a táborfalvai polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál.

A fogászat közvetlenül változatlanul elérhető a következő telefonszámokon:

30/651-1954, 30/915-8275 Kérjük előre egyeztessenek időpontot!

 

A felújítás várható ideje 2-3 hónap. A beruházás során megújul a rendelő váróterme, kicserélésre kerül bútorzata, akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra és az összes helység burkolata megújul.

 

Kérem Lakosainkat, hogy türelemmel viseljék az egészségügyi ellátás átmeneti áthelyezésével járó nehézségeket. Bízom benne, hogy az állami és önkormányzati pénzügyi forrásból megújításra kerülő rendelőben komfortosabb környezetet tudunk biztosítani!

 

Megértésüket köszönöm!

Tóth Bertalan

polgármester

Új háziorvos Táborfalván

Kedves táborfalvi lakosok, leendő Pácienseim!

Új háziorvosként szeretnék röviden bemutatkozni.

 

Budapesten születtem, tanulmányaimat is itt végeztem, aneszteziológiából, szülészet-nőgyógyászatból, valamint klinikai fájdalomcsillapításból tettem szakvizsgát. Több, mint 20 évet dolgoztam kórházban, ahol műtéti anesztéziával és célzott fájdalomcsillapítási technikákkal foglalkoztam.

 

Az utóbbi 10 évben fokozatosan az alapellátás felé fordultam, ami ügyeleti szolgálatokban, illetve háziorvos kollégák hosszabb-rövidebb ideig tartó helyettesítésében valósult meg. Közben egyre jobban megszerettem az alapellátás szakmai szabadságát, a diagnosztikai és terápiás önálló megoldásaiban rejlő kibontakozási lehetőséget. Több, mint 30 éves szakmai múltam biztosít kellő tapasztalatot és tiszta rálátást a háziorvoslás szépségeire vagy akár nehézségeire. Az előbb ismertetett képességek, illetve szaktudás, remélhetőleg a leendő pácienseim, illetve Táborfalva egész közösségének hasznára és javára válik majd, amin én eltökélten, az első naptól fogva folyamatosan, fáradhatatlanul munkálkodni fogok.

 

Befejezésül még annyit teszek hozzá, hogy a három, korábbi szakvizsgám jelentős plusz lehetőséget biztosít a hozzám fordulók speciális problémáinak megoldására és így jó pár felesleges és megterhelő vizsgálatra való küldözgetést is el lehet majd kerülni.

 

Bízom benne, hogy hamar beilleszkedem majd a közösségbe, és a helyi lakosokkal az egyre növekvő kölcsönös bizalom jegyében fogunk majd együtt élni és tevékenykedni.

 

Minden jót kívánva, a szebb jövőért!

 

Üdvözlettel:

Dr. Erdős Gábor

háziorvos

Táborfalva, 2. körzet

 

Településkép arculati kézikönyv

Kedves táborfalvai lakosok, ingatlantulajdonosok, építtetők, tervezők!

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Táborfalva Településképvédelmi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK).

E két dokumentum kötelező elkészítését a településkép védelméről szóló törvény írja elő.

Leader pályázati felhívások

Pályázati kiírás

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére.
A részletes pályázati kiírása a " Továbbiak" cím alatt olvasható!

Ivóvíz-és szennyvízcsatorna bekötését érintő változásokról.

DAKÖV Kft az ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötését érintő költségmentességről az alábbi tájékoztatást adja

Ingyenes közmű-csatlakozásról

Miniszerelnökség tájékoztatója a közmű-csatlakozások díjmentességéről....

Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli, vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a közműveket.

A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról, valamint megszabadítjuk a kis és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénzügyi és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv szektor versenyképességét.

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.

Ebösszeírás 2017

Tájékoztató EBÖSSZEÍRÁSRÓL!

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatoknak 3 évente legalább egyszeri alkalommal kötelessége összeírni a településükön tartott ebeket, mely Táborfalván 2017. évben ismét esedékes.

 

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallással és helyszíni összeírás során valósul meg.

 

Az önbevalláshoz szükséges formanyomtatvány a www.taborfalva.hu honlapról vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál igényelhető.

A nyomtatványt ebenként  kitöltve kérjük eljuttatni  a polgármesteri hivatal részére az alábbi módokon:

  • levélben postai úton a 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. alatti címre
  • személyesen a Polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládába dobva
  • elektronikusan az onkormányzat.taborfalva@monornet.hu címre

 

Amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát, abban az esetben az erre szóló  Nyilatkozatot kérjük kitölteni és eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

 

AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE

2017. július  31.

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára