Tájékoztató határszemléről

 

                     Dabasi Járási Földhivatal tájékoztatja a termőföld tulajdonosokat, hogy

                                               2014. 07.22-én Táborfalva területén

                         külterületi termőföldek, termőföldnek nem minősülő  egyéb ingatlanok  tekintetében

                                                       hatósági ellenőrzést (határszemlét) tart.

 

Kéri a Táborfalva külterületén és zártkertjében a termőföldek, valamint belterületén a mező-és erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok tulajdonosait, használóit, valamint a termőföldnek nem minősülő ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy a hatósági ellenőrzés megtartását szíveskedjen elősegíteni azzal, hogy az ingatlanra való bejutást biztosítják.

 

A földhivatal határszemléről szóló tájékoztató levele teljes terjedelemben a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.

Júliusi háziorvosi rendelés változás

július 1-én MUNKASZÜNETI NAP

július 2. Szerda: dr. Pakucs Mónika 13-17-ig

július 3. Csütörtök: dr. Búza Valéria 13-17-ig

július 4. Péntek: dr. Búza Valéria 8-12-ig

 

dr. Búza Valéria július 7-28-ig SZABADSÁGON lesz

rendelés változása

hétfő:   8-12-ig dr. Kolek István

13-17-ig dr. Pakucs Mónika

kedd:  13-17-ig dr. Kolek István

szerda: 8-12-ig dr. Kolek István

              13-17-ig dr.Pakucs Mónika

csütörtök: 13-17-ig dr. Kolek István

péntek: 8-12-ig dr. Kolek István

Sürgős esetben dr. Kolek István hívható

SEGÍTSÉG Áramszámla kifizetéséhez!

SEGÍTSÉG Áramszámla kifizetéséhez!

A Magyar Máltai Szeretetszolgát  és az EDF DÉMÁSZ  hátralékkezelő programja hátrányos helyzetű  családoknak, hátralékos vagy már kikapacsolt fogyasztóknak.

<!--break-->
<!--break-->
!--break--

Az áramdíjfizetést támogató  pályázatról néhány fontos információ:

<!--break-->
<!--break-->
<!--break-->
<!--break-->
A <!--break--

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a földtulajdonos, földhasználó, kül-és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.

A megjelölt időpont után:

- külterületen a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága

- belterületen a önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtható.

Táborfalván a belterületi ingatlanok művelésének és gyomok elleni védekezésének betartását a Polgármesteri Hivatal első alkalommal, hivatalból 2014. július 14-től   helyszíni szemle megtartásával ellenőrzi, és ezt követően  folyamatos ellenőrzést végez !

Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves területeket, ingatlanokat az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: (29) 382-028

A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki.

A növényvédelmi bírság legkisebb összege 15.000 Ft.  A bírság mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.  Egyéb allergén gyomnövény esetében 5.000 Ft-tól  500.000 Ft-ig terjedő eljárási bírság szabató ki.

A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.

Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost és földhasználót, hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében végezzék el a földterületek és az ingatlanok előtti közterületek gyommentesítését, ápolását.

Kundra Erika - jegyző

Falugazdász

Ügyfélfogadási idő:

Minden pénteken 8:30-tól 12:00-ig leszek elérhető a Polgármesteri Hivatalban

 

Oláh Szilvia
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
falugazdász

Tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Lakosok!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Hosszú volt ez a LEADER kör, nehezen érő gyümölcs…

Tavasz volt, a 2007-ben kialakított stratégiát újra kellett gondoljuk az aktuális erőviszonyok mentén. Fórumoztunk és elkezdtük begyűjteni a fejlesztési ötleteket, amik elkezdtek áramolni hozzánk, kis idő múlva pedig már a csapból is projekt ötletek folytak (a mi csapunkból egészen biztosan).
Nyár volt már, amikor az ötletek konkrét tervekké nőttek építési tervdokumentációkkal, árajánlatokkal, együttműködési megállapodásokkal, műszaki leírásokkal, marketing tervekkel, a projektek gazdáinak sok-sok munkájával.

Maradjon a falunkban az SZJA 1%-a!

Felhívom Táborfalva adófizető polgárait, hogy az adóbevallások idején rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk 1+ 1%-áról. Egy 1%-ot egyházaknak, 1%-ot pedig társadalmi szervezeteknek ajánlhatnak fel. A település összességét tekintve ez egy tekintélyes összeg. Ha valaki nem él ezzel a jogával, az ő része beolvad az állami költségvetésbe.
Kérem, hogy jelezze munkaadója felé, hogy milyen szervezetnek ajánlja fel az 1%-ot! Ha teheti, a Táborfalván működő és jogosult civil szervezeteket jelölje meg kedvezményezettként, így is támogatva tevékenységüket! Nevük és adószámuk kell ehhez.

Orvosi helyettesítés!

Dr. László András háziorvosunk váratlan halála miatt a 2. sz. háziorvosi körzet helyettesítése 2014. január hónapban az alábbiak szerint történik!

Hétfő                      13-17              Dr. Pakucs Mónika

Kedd                         8-12              Dr. Búza Valéria

Szerda                     13-17              Dr. Pakucs Mónika

Csütörtök                  8-12              Dr. Búza Valéria

Péntek                       8-12              Dr. Búza Valéria

Februártól várhatóan június végéig szintén a fenti két orvos látja el a feladatokat, a naponkénti beosztás változhat. Ezekről is értesítjük a lakosságot.

Tájékoztató mozgásában korlátozott személy parkolásával kapcsolatban

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatója mozgásában korlátozott személy gépjárműadó alóli mentességéről illetve parkolási igazolványáról.

A tájékoztató teljes szövege a Kapcsolódó anyagok alól PDF-formátumban letölthető.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára