Meghívó Képviselő testületi ülésre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018.szeptember 25-én (kedd) 16 órakor ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza

 

NAPIREND:

 

1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Polgármester

 

2.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2017/2018-as tanévben végzett tevékenységéről, a 2018/2019-es tanév indulásáról
Előadó: Monori Tankerület Igazgatója, Csurgay Franciska Általános Iskola intézményvezetője

 

3.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előadók: Háziorvosok, Védőnő

 

4.) 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Polgármester

 

5.) Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Polgármester

 

6.) Mini-bölcsőde kialakítása céljára pályázat benyújtása
Előadó: Polgármester

 

7.) Piac alapon bérbe adható lakás kijelölése
Előadó: Polgármester

 

8.) Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Polgármester

 

9.) Táborfalvai MOZAIK újság hirdetési díjának felülvizsgálata
Előadó: Polgármester

 

10.) Karácsonyi támogatások megállapítása
Előadó: Polgármester

 

11.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat kiírása
Előadó: Polgármester

 

12.) Vízi-közművek gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
Előadó: Polgármester

 

13.) Egyebek

 

14.) Zárt ülés keretében: Tájékoztatás személyi ügyben

 

Tóth Bertalan, polgármester

Felhívás - Lakossági fórum

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy

Táborfalva Nagyközség Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területekre szóló - módosítása elkészült.

 

A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen vagy jelen felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 15 napig Tóth Bertalan polgármester nevére címezve, írásban jelenik meg:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.
e-mail: polgarmester@taborfalva.hu

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági Fórum időpontját 2018. szeptember 20-án 15:00 órára,
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében meghirdetve.

Tóth Bertalan
polgármester

/A felhívás a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29 § szakasza szerinti Táborfalva Nagyközség partneri egyeztetés szabályairól szóló 6/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

Szüreti felvonulás és bál 2018

Információ a téli rezicsökkentésről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.

 

A határozat értelmében az igénybejelentést az jogosult benyújtani, aki a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, és a háztartása gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.

Az igénybejelentés az ingatlanokhoz eljuttatott, valamint a településünk honlapján, és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett igénybejelentő nyilatkozaton tehető meg. A kitöltött nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál adható le.

 

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. (hétfő) napja.

 

A helyi önkormányzatok feladata az igénybejelentések előszűrése, összesítése és továbbítása a Belügyminisztérium részére.

Az igénybejelentések ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. Az ellenőrzésen feltárt rosszhiszemű adatszolgáltatás jogi következményekkel jár!

 

Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatkozatot!

 

 

 

 

 

 

Tóth Bertalan, polgármester

Dr. Erdős Gábor rendelése

Tájékoztatjuk tisztelt beteginket, hogy Táborfalva 1 és 2 számú háziorvosi körzetében a háziorvosi feladatokat Dr. Erdős Gábor háziorvos látja el.

Rendelési idő 2018. augusztus 1-től:

Hétfő: 11:00 - 17:00

Kedd: 8:00 - 14:00

Szerda: 11:00 - 17:00

Csütörtök: 8:00 - 14:00

Péntek: 8:00 - 14:00

Hétfőtől Péntekig ügyeletet tart: 7:00 - 17:00

Telefon: +36-30-201-1868

Minden nap 8:00-tól recept felírásra, kötözésre, injekció beadásra van lehetőség.

Megkezdődik a Német dűlő felújítása

Tisztelt Táborfalvi Lakosok!

Tájékoztatom az itt élőket, hogy megkezdődik a Német dűlő felújítása. A döntő részben pályázati támogatásból megvalósuló beruházás során egy 3,5 m szélességű mart aszfaltos út épül, mely alatt több rétegű, megfelelő teherbírású útalap lesz. Egyik oldalán vízelvezető árkok kerülnek kialakításra. Az út nyomvonalának geodéziai kimérése megtörtént. Az elmúlt évtizedekben a ténylegesen használt út eltávolodott a hivatalos nyomvonaltól. Ezt most rendezzük, az út visszakerül a térképeken jelölt hivatalos helyére. A szükséges fakivágások, gallyazások, cserjeirtások, földmunkák csak az út nyomvonalát érintik, magántulajdonon nem történnek munkálatok. Az utak melletti tulajdonosok kötelezettsége lenne megakadályozni, hogy területeikről a növényzet benőjön az útszelvénybe és ott akadályozza a forgalmat. Ezt a feladatot most a Német dűlőn a kivitelező elvégzi, de a későbbiekben ez a kötelezettség továbbra is a tulajdonosokat terheli!

A kivitelezés okozhat kellemetlenségeket az ott lakóknak, közlekedőknek, de úgy gondolom az eredmény jóval több örömöt fog okozni!

Megértésüket előre is köszönjük!

 

Tóth Bertalan, polgármester

Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztató Változásról

Az Illeték törvény (1990. évi XCIII tv.) változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes.

Továbbra is illetékmentes:
a családi állapot változásából eredőnévváltozás miatt indult eljárás
az eltulajdonított okmányokpótlására irányuló eljárás
a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és lakcím igazolványának kiállítása

dr. Garajszki Gábor
járási hivatalvezető


Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója  a KRESZ-tanfolyam vizsgadíjáról

A 2017. július 01. napján hatályba lépő, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Parlagfű mentesítés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település belterületén  az ingatlanok parlagfű és egyéb gyomnövénymentességének helyszíni ellenőrzését  2018. július 9-től kezdi meg a polgármesteri hivatal.

Az alábbiakban a Pest Megyei Kormányhivatal paralgfűmentesítéssel kapcsolatos  tájékoztatóját tesszük közzé.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a felújított
orvosi rendelőben történik ismét a háziorvosi és fogászati ellátás.

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I. sz. vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. Pályázat beadási határideje: 2018. május 31.

 

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára