Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztató Változásról

Az Illeték törvény (1990. évi XCIII tv.) változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes.

Továbbra is illetékmentes:
a családi állapot változásából eredőnévváltozás miatt indult eljárás
az eltulajdonított okmányokpótlására irányuló eljárás
a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és lakcím igazolványának kiállítása

dr. Garajszki Gábor
járási hivatalvezető


Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója  a KRESZ-tanfolyam vizsgadíjáról

A 2017. július 01. napján hatályba lépő, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Parlagfű mentesítés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település belterületén  az ingatlanok parlagfű és egyéb gyomnövénymentességének helyszíni ellenőrzését  2018. július 9-től kezdi meg a polgármesteri hivatal.

Az alábbiakban a Pest Megyei Kormányhivatal paralgfűmentesítéssel kapcsolatos  tájékoztatóját tesszük közzé.

Diákmunka

Kedves Táborfalvi diákok!

 

Önkormányzatunk csatlakozott a „Nyári diákmunka” elnevezésű programhoz.

Szakképzettséget nem igénylő adminisztratív munkára keresünk táborfalvi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 16 - 25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákokat. Egy hónapos szerződés július, vagy augusztus hónapra.

A munkaidő napi 6 óra. Bérezés: bruttó 103.500 -Ft.

Jelentkezni rövid írásos bemutatkozással lehet, amely személyesen behozható a Polgármesteri Hivatalba, vagy megküldhető a polgmester@taborfalva.hu e-mail címre.

 

A foglalkoztatáshoz szükséges, hogy a diákok regisztrálják magukat a Munkaügyi Központnál (Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  Dabas, Berkenye u. 1.)  A regisztrálás követően a Munkaügyi Központtól kapott Kiközvetítő lappal kell bejönniük a polgármesteri hivatalba a polgármesterhez.

Önkormányzatunk 4 fő alkalmazására kötött szerződést, (július hónap 2 fő, augusztus hónap 2 fő )  így a nyári diákmunkára történő felvételeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk majd teljesíteni.

 

Tóth Bertalan polgármester

Tájékoztató

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a felújított
orvosi rendelőben történik ismét a háziorvosi és fogászati ellátás.

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I. sz. vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. Pályázat beadási határideje: 2018. május 31.

 

Honvédelmi Tábor 2018

 

 

A Honvédelmi tábor 12-15 éves fiataloknak szóló bentlakásos táborozási lehetőség, ahol kiszakadva a szürke hétköznapokból nem mindennapi élményeket élhetnek át biztonságos körülmények között.

  • A tábor  egységesen 1644 Ft/nap/fő a részvételi díj, ami tartalmazza a résztvevők napi ötszöri étkezését, a szállást és a programokat.

A táborban való részvétel feltételei:

  • A részvételi díjat a regisztrációt követő 5 munkanapon belül kell befizetni. A befizetéshez szükséges számlaszámot a regisztrációt követő visszaigazoló e-mail tartalmazza.
  • A befizetést igazoló kivonat megküldése (scannelve vagy fénykép formájában) a kapcsolattartó e-mail címére.
  • A részvételi díj fenti határidőig történő be nem fizetése, a jelentkezés automatikus törlését vonja maga után.
  • A regisztrációs felületen letölthető nyilatkozatok (4 db) leadása a helyszínen, a táborvezetők részére, a szülő/törvényes képviselő által aláírva a szülői értekezleten, de legkésőbb a tábor első napján.

Mit hozzak magammal?

  • A szükséges felszerelési lista a regisztráció után letölthető.

Kizáró okok:

  • A tábor jellegéből adódóan a testnevelés órák és sportfoglalkozások alóli felmentés.
  • Antiszociális, közösségbe beilleszkedni képtelen jelentkezők fogadására nincs lehetőség.
  • Amennyiben a Honvédelmi tábor megkezdése után derül ki olyan egészségügyi, vagy más jellegű probléma, ami kizárja a fiatal részvételét, a szülő kiértesítésre kerül és a táborlakónak el kell hagynia a Honvédelmi tábort.

Honvédelmi tábor lemondása:

  • A tábor lemondás és a részvételi díj visszatérítés: a turnus első napját megelőző harmadik munkanapig kapcsolattartónál

A táborral kapcsolatos kérdésekkel  Kovács Zoltán  őrnagy hoz tudnak fordulni a tábor iránt érdeklődők. Elérhetősége tel.: 06-30-2416004

A tábor 2018.06.25-07.01-ig tart és 12-15 éves korosztály jelentkezhet. A jelentkezés csak elektronikusan interneten lehetséges az alábbi linken.:
http://iranyasereg.hu/sites/honvedelmitabor/

Új háziorvos Táborfalván

Kedves táborfalvi lakosok, leendő Pácienseim!

Új háziorvosként szeretnék röviden bemutatkozni.

 

Budapesten születtem, tanulmányaimat is itt végeztem, aneszteziológiából, szülészet-nőgyógyászatból, valamint klinikai fájdalomcsillapításból tettem szakvizsgát. Több, mint 20 évet dolgoztam kórházban, ahol műtéti anesztéziával és célzott fájdalomcsillapítási technikákkal foglalkoztam.

 

Az utóbbi 10 évben fokozatosan az alapellátás felé fordultam, ami ügyeleti szolgálatokban, illetve háziorvos kollégák hosszabb-rövidebb ideig tartó helyettesítésében valósult meg. Közben egyre jobban megszerettem az alapellátás szakmai szabadságát, a diagnosztikai és terápiás önálló megoldásaiban rejlő kibontakozási lehetőséget. Több, mint 30 éves szakmai múltam biztosít kellő tapasztalatot és tiszta rálátást a háziorvoslás szépségeire vagy akár nehézségeire. Az előbb ismertetett képességek, illetve szaktudás, remélhetőleg a leendő pácienseim, illetve Táborfalva egész közösségének hasznára és javára válik majd, amin én eltökélten, az első naptól fogva folyamatosan, fáradhatatlanul munkálkodni fogok.

 

Befejezésül még annyit teszek hozzá, hogy a három, korábbi szakvizsgám jelentős plusz lehetőséget biztosít a hozzám fordulók speciális problémáinak megoldására és így jó pár felesleges és megterhelő vizsgálatra való küldözgetést is el lehet majd kerülni.

 

Bízom benne, hogy hamar beilleszkedem majd a közösségbe, és a helyi lakosokkal az egyre növekvő kölcsönös bizalom jegyében fogunk majd együtt élni és tevékenykedni.

 

Minden jót kívánva, a szebb jövőért!

 

Üdvözlettel:

Dr. Erdős Gábor

háziorvos

Táborfalva, 2. körzet

 

Településkép arculati kézikönyv

Kedves táborfalvai lakosok, ingatlantulajdonosok, építtetők, tervezők!

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Táborfalva Településképvédelmi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK).

E két dokumentum kötelező elkészítését a településkép védelméről szóló törvény írja elő.

Leader pályázati felhívások

Pályázati kiírás

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére.
A részletes pályázati kiírása a " Továbbiak" cím alatt olvasható!

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára