-->

Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség 2019-ben megválasztott Polgármestere és Képviselõtestülete

 

Bernát István Jánosné, Kiss Eszter, Polyák Csaba, Halupka Miklós, Nagy Andrásné (polgármester), Birinyi András (alpolgármester), Nagy András.


Bizottságok

Pénzügyi Bizottság: Halupka Miklós (elnök), Polyák Csaba, Kiss Eszter, Sevecsek Péter (külsős tag), Füzy András (külsős tag)

Szociális Bizottság: Nagy András (elnök), Kiss Eszter, Bernát István Jánosné, Doricsák Ildikó (külsős tag), Horváth Béla (külsős tag)


TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2019-2024-es gazdasági programja

 

 

 

2023. ÉVI MUNKATERVE

 

Február 21.      1.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.

                           2.) Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása

                         3.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.

                           4.) Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

                           5.) Óvodai és bölcsődei beiratkozás és a nyári zárva tartás idejének meghatározása.

                           6.) Polgármesteri hivatalban igazgatási szünet meghatározása

                           7.) Tájékoztató a 2022. évi népszámlálási feladatok ellátásáról

 

                                                                       

Március 14   .     Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

Március 28.  1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi munkájáról

                       2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása

                       3.) TÜF Kft beszámolója előző évi tevékenységéről

                      

                                                                                                                                                                    

Április 25.      1.)  Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2022. évi

                            belső ellenőrzés végrehajtásáról.

                       2.) 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

                       3.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról

                       4.)  Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról, a Család és Gyermekjóléti         

                            Szolgált 2022.évi  működéséről

                       5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.

 

 

Május 27.       Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep / Falunap

Május 30.       1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások megvitatása.

                        2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről

                        3.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról.

                        4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről

              

Június 27.      1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási

                              feladatok ellátásáról.

                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-es nevelési évben végzett

                            tevékenységéről, a 2023/2024-as nevelési év indulásáról.

                            Óvodai csoportszámok meghatározása a 2023/2024-es nevelési évre.

                         3.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.

                         4.) Önkormányzati rendelet szerinti időseket és gyermekeket érintő önkormányzati          

                             támogatások megállapítása

                                                                                                       

 

Szeptember 26.   1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2022/2023-as

                                tanévben végzett tevékenységéről , a 2023/2024-as tanév indulásáról.

                             2.) Költségvetési rendelet módosítása

                             3.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről.

                             4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről

 

Október 3.            Idősek napi rendezvény                        

Október 20.         Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési és iskolai rendezvény)

 

 

Október 31.        1.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról. 

                             2.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról (Jókai Mór

                              Közösségi Színtér, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár).

 

November 28.     1.) 2024. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek

                                 módosítása.

                             2.) 2024. évi költségvetés előkészítése

                             3.) 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső ellenőr megbízása.

                             4.) Bizottságok beszámolója a 2023. évi tevékenységükről, átruházott

                                 hatáskörben tett intézkedéseikről

                             5.) Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság működéséről

                             6.) 2024 évi munkaterv elfogadása.

 

                                                                                                          Nagy Andrásné

                                                                                                             polgármester