-->

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Táborfalva Nagyközség  Önkormányzata
Projekt címe: Táborfalva Nagyközség  Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítója:    KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00399
Kezdőnapja:    2017.01.01.
Fizikai befejezésének tervezett dátuma:    2018.06.30.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás:    100%
Elszámolható költségek:    7.000.000,- Ft
Önerő:    0,- Ft
Támogatás:    7.000.000,- Ft
Projekt összköltsége:    7.000.000,- Ft
Támogatási okirat aláírása:    2016. november  23.

A projekt bemutatása:
A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás kiépítése az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében. Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni: - iratkezelő rendszer, - az elektronikus ügyintézési portál rendszer, - gazdálkodási rendszer, - ingatlanvagyon-kataszter rendszer, - önkormányzati adó rendszer, - ipar- és kereskedelmi rendszer, - hagyatéki leltár rendszer.

A projekt főbb elemei:
Eszközbeszerzés: A Hivatal csak részben rendelkezik az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel bíró, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel, ezért a projekt során kártyaolvasók, munkaállomások, monitorok, fénymásoló, valamint a munkamenet folytonosságát és biztonságát támogató számítástechnikai eszközök beszerzése valósul meg.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: A projekt megvalósítása során megtörténik az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, valamint a Hivatalban használt érintett szabályzatok ASP működési rendjéhez való igazítása.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: Megtörténik az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való csatlakozás és ennek segítségével legalább az iparűzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon.

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében. Azok a szakrendszerek kerülnek migrálásra, amelyeket az önkormányzat jelenleg is használ. A migrációt ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük.

Tesztelés, élesítés: A kialakításra kerülő szolgáltatások működésének megfelelősége, valamint a migrált adatok tesztelése, ellenőrzése tesztforgatókönyv alapján történik.
A projekt eredményeképpen Táborfalva Nagyközség  Önkormányzata sikeresen csatlakozik az ASP rendszerhez.