-->

Népszámlálás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. október 1. és november 28-között Magyarország területén teljeskörű nép- és lakásszámlálásra ( a továbbiakban: népszámlálás)   kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről. Népszámlálás célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat - így a gyűjtendő adatok körét is - a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő, mely szerint az adatszolgáltatás - az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével - kötelező, az adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés - a mai kor igényeinek megfelelően - egyrészt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul meg.

 

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:

  •  Önkitöltési időszakban – 2022. október 1. és 2022. október 16. éjfélig online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer fogadja.
  • Személyes felkeresés időszakában - 2022. október 17. és 2022. november 20. között a számlálóbiztosnak az adatszolgáltató a kérdéseket személyesen megválaszolhatja. A számlálóbiztosok felkeresik azokat a címeket, amelyekről az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív.
  • Pótösszeírási időszakban - 2022. november 21. és 2022. november 28. között a polgármesteri hivatalban jelentkezve van lehetőség a kérdések megválaszolására. 

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre felkérő levelet fog küldeni a népszámláláshoz kapcsolódó legfontosabb információkról, mely tartalmazni fogja az internetes önkitöltéshez szükséges belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és a postaládákon!

A népszámlálás előkészületei már zajlanak, annak lebonyolításáról, a tudnivalókról rendszeres tájékoztatót adunk a településünk hivatalos honlapján, közösségi oldalán és a Táborfalvai MOZAIK újságban is. Ezen forrásokon felül a KSH internetes oldalán (www.ksh.hu) is részletes tájékoztató olvasható.

 

Kundra Erika jegyző

 


- Hogyan zajlik a népszámlálás? (kattintson!)

- Töltse ki interneten keresztül és nyerjen! (kattintson!)