-->

FELHÍVÁS

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

– 142. számú vasútvonal fejlesztése érdekében történő –

MÓDOSÍTÁSA elkészült.

Az elkészült anyagot   a honlapon, az E‐TÉR felületen és a

Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben áttanulmányozhatják.

 

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket   jelen Felhívás megjelenésétől számított 10 napon belül írásban az E‐TÉR felületre közvetlenül feltöltve, vagy az alábbi címen tehetik meg: Háfra László műszaki ügyintéző részére

E‐mail: muszak@taborfalva.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:   Nagy Andrásné polgármester

 

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (1)‐(3) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§‐ának figyelembevételével jelenik meg.