-->

Álláshirdetés - Szociális gondozó, ápoló - 4 órás

Táborfalvai Nagyközség Önkormányzat

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Szociális gondozó, ápoló

Munkakör/feladatkör betöltésre

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gondozottak mindenkori egészségügyi állapotának megfelelő ápolása, gondozása. Segítséget nyújt a mindennapi teendők végzéséhez. Köteles pontos, naprakész dokumentációt vezetni. Ügyel arra, hogy a gondozott környezete tiszta, rendezett legyen.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális

FEOR besorolás: 3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, (napi 4 óra) 20 óra, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Táborfalva

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének egyik fő célja, hogy biztonságos, kiegyensúlyozott, nyugalmas életfeltételeket, személyre szóló ápolást, gondozást biztosítson az ehhez szükséges szolgáltatások nyújtásával minden lakó részére.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkavégzés helye a 2381 Táborfalva Iskola u. 10. sz. Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk hiánytalanul benyújtani Nagy Andrásné Polgármester Asszony részére az onkormanyzat@taborfalva.hu vagy a polgmester@taborfalva.hu címre. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, továbbá az intézmény biztosítja a szociális ágazati pótlékot, cafetériát.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Legalább 8. osztály és alap, vagy középfokú részszakképesítések, vagy felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szociális gondoskodás, m.n.s., 8 Általános Iskola, OKJ Szociális gondozó ápoló

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): -

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Változó telephely

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

  • Befejezett 10. osztály, alsó középfokú részszakképesítés, szakképesítés; vagy szakképesítés-ráépülés, felnőttképzési szakmai végzettség, részszakma - középfokú szakképzettség,
  • Szociális gondoskodás, m.n.s., Szakmunkásképző Intézet, OKJ Szociális gondozó és ápoló;

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  • szociális gondozó és ápoló munkában legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
  • B kategóriás járművezetői engedély;
  • Helyismeret;

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 15.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. szeptember 01.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának honlapja – www.taborfalva.hu