-->

Álláshirdetés - Könyvtáros

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Könyvtáros

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A polgármester munkáltatói irányítása alapján, valamint a vármegyei könyvtár szakmai felügyelete mellett ellátja a települési (helyi) könyvtári szolgáltatást, végzi a kölcsönzési tevékenységet, vezeti a könyvtár használatával kapcsolatos dokumentumokat. Részt vesz az állomány gyarapításában és szükség szerint az állomány tervszerű apasztásában, figyelemmel kíséri az olvasói igényeket. Igényli az ODR szolgáltatásokat, ajánlja a használóknak a könyvtárközi szolgáltatást. Határidőre statisztikai adatokat gyűjt és szolgáltat a megyei hatókörű városi könyvtár részére. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, szervezi a könyvtári szolgáltató hely közönségkapcsolatait.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra

FEOR besorolás: 2711 Könyvtáros, informatikus könyvtáros

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Táborfalva

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Táborfalva Nagyközség Önkormányzat településén működő Táborfalva Nagyközségi és Iskolai Könyvtára

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél megküldésével a polgmester@taborfalva.hu email címere vagy postai úton a Táborfalva Polgármesteri Hivatala

2381 Táborfalva Köztársaság tér 1. levelezési címre.

 

Feltételek, Előnyök

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,

Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés, Középfokú

 

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • helyismeret

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 • a könyvtárosi munkafolyamatok teljeskörű ismerete;
 • kiváló szintű kreativitás

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Döntési képesség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Eredményorientáció és motiváltság (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján;
 • Adatkezelési nyilatkozat;
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.15. 17:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a polgármester dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 16:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.taborfalva.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.