Településképi Arculati Kézikönyv

TÁBORFALVA  NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATJA

a település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személyt

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet

c) bejegyzett egyházat és civil szervezetet arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.

A településképi arculati kézikönyv célja, hogy meghatározza Táborfalva nagyközség (településképi, építészeti stb) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az Önkormányzat a partnereket a partneri egyeztetés szabályairól szóló Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete szerint teljes körűen bevonja.

A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek 2017. június 15-ig, az alábbiak szerint:

a) írásban a polgármester címére (2381 Táborfalva, Köztársaság tér l.) papíron, vagy elektronikusan a Polgármester e-mail címére ( polgmester@taborfalva.hu ),

b) szóban Táborfalvai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. június 1-jén 17:00-kor kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (TÁBORFALVA, KÖZTÁRSASÁG T. 1.).

Továbbá várjuk azoknak a lelkes helyieknek a jelentkezését, akik a település épített természeti vagy kulturális értékeivel annak valamely részletével kapcsolatban olyan fotóval rendelkezik amelyet érdemes közzétenni.

Várjuk az értékes fotókat 2017. június 15.-ig a telepulesemarculata@gmail.com e-mail címre.

Várjuk észrevételeiket!

Táborfalva, 2017. május 25.

Tóth Bertalan

polgármester s.k.