Ebösszeírás 2017

Tájékoztató EBÖSSZEÍRÁSRÓL!

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatoknak 3 évente legalább egyszeri alkalommal kötelessége összeírni a településükön tartott ebeket, mely Táborfalván 2017. évben ismét esedékes.

 

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallással és helyszíni összeírás során valósul meg.

 

Az önbevalláshoz szükséges formanyomtatvány a www.taborfalva.hu honlapról vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál igényelhető.

A nyomtatványt ebenként  kitöltve kérjük eljuttatni  a polgármesteri hivatal részére az alábbi módokon:

  • levélben postai úton a 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. alatti címre
  • személyesen a Polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládába dobva
  • elektronikusan az onkormányzat.taborfalva@monornet.hu címre

 

Amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát, abban az esetben az erre szóló  Nyilatkozatot kérjük kitölteni és eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

 

AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE

2017. július  31.

 

A helyszínen az ebösszeírás kiegészítő jelleggel az önkormányzat által megbízott diák munkások végzik, akik az ingatlanon otthon talált lakos kikérdezésével töltik ki a nyomtatványt. Az összeírás tervezett időpontja:  augusztus hónap.

 

Figyelem!  A  korábbi összeíráskor (2014.év) bejelentett ebeket 2017. évben ismét be kell jelentetni!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján továbbra sem  tervezi az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetését.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.)Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától minden négy hónaposnál idősebb eb csak elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) megjelölve tartható. Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Ennek betartását a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni az állat-egészségügyi hivatal felé.

LETÖLTÉS
Ebösszeíró adatlap Nemleges nyilatkozat